EFT a Matrix

EFT - techniky osvobození emocí. Převzato z anglického Emotional Freedom Techniques.

Metoda EFT je moderní technika harmonizující lidský organismus. Jedná se o terapii, která spojuje psychologické poznatky se znalostmi o energetických (meridiánových) dráhách v těle. V průběhu terapie je součástí psychologické práce s klientem stimulace vybraných meridiánových bodů (viz obrázek vpravo) poklepem konečků prstů.

Metoda vychází z teorie, že psychická rovnováha ovlivňuje kvalitu našeho psychického i fyzického života. Pokud existují emocionální bloky nebo negativní přesvědčení, které můžou být příčinou jakýchkoliv potíží, lze je pomocí EFT najít a vyřešit. I dlouhotrvající a těžké potíže mohou mít s EFT relativně rychlá řešení.

Tvůrcem EFT je pan Gary Craig, žák Dr.Callahana (zakladatel terapie TFT - Thought Field Therapy). Gary Craig terapii TFT zjednodušil a upravil. Dnes je metoda EFT používána na celém světě s úspěšností 90 % řešených případů. Webové stránky pana Craiga jsou www.emofree.com.

Matrix Re-imprinting - přetištění kvantového pole

Matrix Re-imprinting Techniques (MR) je vysoce pokročilá verze EFT, která je založena na poznatcích kvantové fyziky a buněčné bilogie.

matrix3

Technika (MR) pracuje s teorií, že buňky nemají pamět a veškeré informace z minulosti jsou uloženy v lokálním energetickém poli každého jedince. Povaha informací ovlivňuje kvalitu našeho života. Prožité stresující události zanechávají v energetickém poli oddělenou část, hologram energetického vědomí. Technika MR pracuje přímo s oddělenou částí - uvolňuje rychle a jemně stresující událost a umožnuje ji nahradit pozitivním obrazem.

Tvůrcem Matrix Re-imprinting Techniques je Karl Dawnson, EFT Master. Více na www.matrixreimprinting.com.

Matrix Re-birth - znovuzrození

Matrix Re-birth je technika, která Vám může pomoci uvolnit traumata spojená s porodem a obnovit spojení matka - dítě. Pokud toto spojení chybí, např. kvůli oddělení dítěte od matky po porodu, může dojít k emočním traumatům, které vedou až k negativním přesvědčením: nejsem dost dobrý, nejsem hoden lásky, nikdo mě nechce, svět není bezpečné místo apod.

mimi

Období těhotenství a porodu může obsahovat mnoho negativních zážitků, které mohou člověka ovlivňovat celý život. S technikou Matrix můžete uvolnit negativní zážitky a emoce a s technikou Matrix Re-birth se můžete znovu narodit. Techniku Matrix Re-birth vytvořila Sharon King - www.magicalnewbeginnings.com.

Použití EFT

EFT lze aplikovat v oblasti:

  • emocí (traumata, strachy/fobie, hněv, nervozita, smutek, stud, pocit viny, pocit nejistoty, žárlivost, závislosti apod.),
  • myšlenkových vzorců – negativních přesvědčení (nezasloužím si, neschopný, bezcenný, neatraktivní, bez lásky, bez síly, bezbranný, méněcenný apod.),
  • fyzických potíží – o souvislostech emočních traumat s dopadem na zdraví čtěte v sekci "META-medicína".

EFT Vám pomůže:

  • vyrovnat se s minulostí,
  • zbavit se omezujících vzorců chování,
  • zbavit se strachu z budoucnosti
  • uzdravit se.

Organizace AAMET

AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) je mezinárodní organizace sídlící ve VB, která sdružuje a podporuje EFT terapeuty z celého světa. Školení EFT, které provádí tato organizace, přesně splňuje oficiální stanovy tvůrce metody EFT - G.Craiga. Více na www.aamet.org.

Autoaplikace EFT

Metodu EFT je vhodné použít také k autoaplikaci, protože je bezpečná, její základy nejsou složité. Kompletní EFT manuál v AJ a stručný EFT manuál v ČJ najdete na stránkách http://www.eft-ahc.cz/cz/eft/eft-skripta/. Pokud při autoaplikaci nedosahujete uspokojivých výsledků, můžete se poradit se školeným praktikem EFT.

Stimulovat - ťukat - vybrané meridiánové body je jednoduchá, mechanická věc. Hlavní však je zacílit a specifikovat požadované problémové téma.

Příklad – pokud při ťukání řešíte „strach, jak budu vydělávat peníze“, může se pod ním schovávat „pocit méněcennosti“, který nemusíte při aplikaci EFT objevit. Pak nedojde k vyřešení daného strachu a máte pocit, že EFT nefunguje. Vinou je však špatná aplikace metody.