Meta-Medicína

META-Medicína je diagnostický nástroj, s jehož pomocí lze najít příčinu vzniku různých onemocnění. Je nemoc chybou organismu? META-Medicína přináší nové poznatky, ze kterých vyplývá, že onemocnění je smysluplný proces vedoucí zpět k rovnováze – zdraví.

Diagnostika META-Medicíny pracuje se zjištěním, že:

  • onemocnění existuje současně na několika úrovních - tělo (mozek, orgán), mysl, duše atd.
  • na začátku procesu onemocnění existuje šok - významná negativní emocionální zkušenosti. Prožitý šok (konflikt) ovlivňuje mozek (změny lze zjistit pomocí CT) a následně příslušný orgán, který souvisí s danou mozkovou částí.
  • díky propojení mozku, orgánu a psychiky lze najít počáteční šok (konflikt) a odblokovat ho např. pomocí EFT terapie nebo technikou Matrix, což je pokročilejší technika EFT.

META-Medicína vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Germánská nová medicína (GNM) je objevem Mudr. Ryke Geerd Hamera, který popsal novým způsobem vznik, vývoj a průběh onemocnění.