Terapeut

Obrázek

Jmenuji se Marketa Macíková a jsem EFT praktik ADv. a Matrix Reimprinting praktik, dle stanov mezinárodní organizace AAMET. Pracuji se základní technikou EFT a s pokro?ilými  technikami EFT -  Matrix Re-imprinting a Matrix Re-birth. Ve své praxi využívám také diagnostický systém META-medicína. Pracuji také s novou metodou Propojení srdcí, která mi velmi urychluje práci s klienty.

S metodou EFT jsem se seznámila p?i hledání pomoci pro svou dcerku, která od 1,5 roku trp?la rozsáhlým atopickým ekzémem.

Pokud chci zm?nit sebe nebo cokoliv ve svém život?, jsou pro m? metody, které využívám, ú?inným nástrojem. Aneb: "Sv?t kolem sebe m?ním tak, že m?ním sebe sama. (L. Hay)". Jen je t?eba v?d?t jak...Studium

EFT jsem studovala u paní Marty Noskové, která zastupuje v ?eské republice mezinárodní organizaci AAMET. Seznam seminá??, které jsem absolvovala:

  • stupe? I. - certifikace Základní principy EFT pro osobní použití,
  • stupe? II. - certifikace EFT certifikovaný Praktik,
  • stupe? III. - certifikace EFT certifikovaný pokro?ilý Praktik ADv.,
  • ´Family Issues´- cert. seminá? EFT se zam??ením na psycholog. terapeutickou práci s klienty - systematické rodinné terapie a post-porodní traumatické stavy - RGN Terry Morel,
  • Matrix Re-imprinting Techniques - Karl Dawnson.
  • META-Medicína – seminá?, Richard Flook - IMMA Head Trainer.
  • Matrix Re-birth, Sharon King
  • Yuen metoda - Mudr. Pavel Nývlt N. D.

Certifikáty: