Kontaktní informace

Ing. Marketa Macíková
Starosty Hejmy 199                               Střešovická 600/30
273 54  Lidice                                         160 00  Praha 6

Tel.: 733 512 078

Email: info@eft-terapeut.cz
Web: www.eft-terapeut.cz


Poděkování:
  • spisovateli Marcelu Vankovi za inspirující knihy. www.milahelp.cz
  • manželům Kopřivovým a jejich spoluautorům J. Nováčkové a D. Nevolové za knihu "Respektovat a být respektován" a za poznatky  ze stejnojmenného semináře, který se zabývá komunikačními dovednostmi použitelnými při výchově dětí i v komunikaci mezi dospělými.
  • výtvarnici Janě Svobodové za vytvoření obrázku Body na meridiánových drahách. www.atelierradost.cz
  • Bc. Lukáši Janoštíkovi, vedoucímu projektů z firmy Abri Design, za vytvoření těchto webových stránek. www.abridesign.cz